ទូរស័ព្ទ៖ +86-571-87899062
/
/

ផលិតផលសំខាន់ៗ

ផលិតផល

ការមកដល់ថ្មី។

  • ការមកដល់ថ្មី។

ណែនាំពួកយើង។

ផលិតផល​ពិសេស

Mixer Hoisting Machinery Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ LiftHand និង EuroHoist Group មានជំនាញក្នុងវិស័យលើក និងលើកឧបករណ៍ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំ យើងមានជំនាញក្នុងការផលិត ស្ទូចខ្សែភ្លើង ខ្សែសង្វាក់អគ្គិសនី ស្ទូច។ កញ្ចប់ និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធ។

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube